Blovstrød Løverne

UDVALG
I Blovstrød Løverne har vi en række udvalg som varetager klubbens og medlemmernes interesser.

Alle som er aktive medlemmer af klubben, kan blive frivillig i udvalgene og herigennem gøre deres indflydelse gældende, og være med til at præge udviklingen i klubben. Kontakt Udvalgsformanden,  hvis du er interesseret.

Arrangementudvalget

Formålet med Arrangementsudvalget er, at gennemføre arrangementer for klubbens medlemmer såsom foredrag, workshops, sociale events, julebanko og Løvefest.
 

Udvalget består af :

  • Niels Villumsen(formand)
  • Ingvild Haug
  • Torben Krog (bestyrelseskontakt)
  • Bjørn Guldager
Vi modtager gerne idéer og forslag fra medlemmerne til nye fælles arrangementer. Send dit forslag til os og vi tager det med på et af vores møder. Vi hører også gerne fra dig, hvis du har lyst til at være med. Vi kan sagtens bruge flere medlemmer i udvalget.
 

Kontakt Niels Villumsen

IT udvalget

Årshjul 2024

Formålet med IT udvalget er ansvarlig for kommunikation og SoMe strategi og udførelse.

 

Udvalget består af :

  • Gert Poulsen (formand)(bestyrelseskontakt)
  • Rie Skovsted Eriksen
  • Kristina Schjellerup
  • Birgitte Harlev
  • Tine Bøhme
  • Louise Welling 
  • Torben Krog
  • Paul-Erik Hansen
  • Vibeke Laumann Hartlev

 

Vi modtager gerne idéer og forslag fra medlemmerne. Send dit forslag til os og vi tager det med på et af vores møder. 

Kontakt Gert Poulsen

Motionsudvalget

Formålet med Motionsudvalget er at rekruttere trænere og stå for uddannelse (herunder også førstehjælp) af holdledere på alle niveauer blandt de voksne motionister, løbere og walkere.
MU er ansvarlig for at holdene overholder de holdbeskrivelser der fremgår af hjemmesiden, herunder, træningstidspunkter, -tider, -varighed og –afstande.

MU har fingeren på pulsen, i forhold til nye trends i træningen, nye alternative træningsmetoder og er omdrejningspunkt, når der skal søsættes nye hold i klubben.

 

Udvalget består af:

  • Lise Mølgaard (formand)
  • Danni Winsløw
  • Henriette Hemcker
  • Lau Gottschalk Nygaard
  • Lise Hesselberg
  • Christian Thodsen & Karsten Wiedemann (bestyrelseskontakt)

 

Vi modtager gerne idéer og forslag fra medlemmerne. Send dit forslag til os og vi tager det med på et af vores møder.

 

Holdlederkoordinatorer:

Lau: Hold 1,3 og 4

Henriette: 5, 6 og 6A 

Danni: 7, 8, 85 og onsdagsholdene

Lise M: Walker

Lise H: Begynder-løb

 

Kontakt Lise Mølgaard

Sponsorudvalget

Sponsorudvalget brænder for at styrke båndene med vores eksisterende sponsorer og skabe spændende partnerskaber.

Vi står i frontlinjen for løb og events og vi søger ivrigt potentielle sponsorer.

Mød sponsorudvalget bestående af formand Louise Welling (bestyrelseskontakt) og Ingvild Haug.

Del dine idéer med os og hvis du vil være en del af vores energifyldte udvalg, hører vi gerne fra dig – flere medlemmer er altid velkomne!

Kontakt Louise Welling

Cafeudvalget

Cafeudvalget sørge fo et optimalt samarbejede med forpagter af cafèen.

Mød cafeudvalget bestående af :

formand Marianne Storm Nielsen (bestyrelseskontakt) og Jan Hemcker.

Del dine idéer med os og hvis du vil være en del af vores energifyldte udvalg, hører vi gerne fra dig – flere medlemmer er altid velkomne!

Kontakt Marianne Storm Nielsen

Stadion udvalget

Stadionudvalget koordinerer de udendørs-og indendørs faciliteter inkl. cafe sammen med Allerød kommune og Brugerrådet.

Stadionudvalget er bestående af formand Christian Thodsen (formand) (bestyrelseskontakt).

Del dine idéer med os og hvis du vil være en del af vores energifyldte udvalg, hører vi gerne fra dig – flere medlemmer er altid velkomne!

Kontakt Christian Thodsen

Stævneudvalget

Formålet med stævneudvalget er at være ansvarlig for alle klubbens egne løb såsom baneløb, testløb, crossløb, julestjerneløb, nighttrail, handikapløb og O-løb.

 

Udvalget består af

  • Jette Schmidt (formand)
  • Ole Petersen
  • Allan G Petersson
  • Christian Thodsen(bestyrelseskontakt).
  •  

Vi modtager gerne idéer og forslag fra medlemmerne. Send dit forslag til os og vi tager det med på et af vores møder. Vi hører også gerne fra dig, hvis du har lyst til at være med. Vi kan sagtens bruge flere medlemmer i udvalget. 

Kontakt Jette Schmidt

Talent og eliteudvalget

Formålet med talent og elite er at skabe rammer for træning og konkurrence som kan udvikle løbere.

Udvalget består af: 

  • Philip Mørch (formand)
  • Bent Lahn
  • Kersti Jakobsen
  • Jesper Borrisholt
  • Bjarke Rose ( Bestyrelseskontakt)

 

Vi modtager gerne idéer og forslag fra medlemmerne. Send dit forslag til os og vi tager det med på et af vores møder. 

Kontakt Philip Mørch

Mastersudvalget

Formålet med mastersudvalget er, at arbejde for at tilbyde Supplerende Målrettet Individuel Løbetræning – SMIL – til vores medlemmer i tæt dialog med vores trænerteam. Vi arbejder endvidere for at skabe rammerne for den bedst mulige udvikling af den enkelte løber, og for at øge og udbrede forståelsen- og anvendelsen af moderne træningsmetoder.

Vi arrangerer løbsrelevante møder for mastersløbere og andre interesserede, og vi udvælger fokusløb som vi i fællesskab træner op til.

Udvalget består af:

  • Bjarke Rose (formand)(bestyrelseskontakt)
  • Jesper Gibson
  • Trine Andersen
  • Jens Arne Christiansen

 

Vi modtager gerne idéer og forslag fra medlemmerne. Send dit forslag til os og vi tager det med på et af vores møder. 

Kontakt Bjarke Rose

Ungdomsudvalget

Formålet med ungdomsudvalget er at rekruttere trænere samt nye løbere og stå for deres uddannelse, arrangerer hyggeaftener, udflugter, tager initiativ til nye træningstiltag og koordinerer løb/stævner. 

 

Udvalget består af 

  • Elsa Hansen (formand)
  • Pia Fischer-Madsen
  • Kenneth Marer
  • Louise Svane Jørgensen
  • Karsten Wiedemann (bestyrelseskontakt)

 

Vi modtager gerne idéer og forslag fra medlemmerne. Send dit forslag til os, og vi tager det med på et af vores møder. 

 

Kontakt Elsa Hansen