Blovstrød Løverne

VIL DU VÆRE TRÆNER?
Her finder du oplysninger om det at være træner, hvad vi tilbyder og hvad vi forventer. Yderligere er der en mere detaljeret beskrivelse af holdlederrollen.

Hvad kan vi tilbyde dig som træner

 • Fantastiske oplevelser med en masse dejlige løbere
 • Du bliver en del af et unikt fællesskab med nye venskaber og et sundt og godt trænermiljø
 • Frit kontingent
 • En løbetrøje og sko
 • Løbetræneruddannelse
 • 20 % rabat hos Løberen
 • 15 % rabat hos Allerød Vinhandel
 • Årlig middag for alle trænere og udvalgsmedlemmer

Hvad forventer vi af dig som træner

 • En glad og stabil træner, der vil være med til at udvikle BLL’s mange dygtige løbere
 • At du har interesse i at indgå i et samarbejde med de andre trænere

 • At du har lyst og energi til at gøre en indsats for klubben

 • At du er frisk på nye udfordringer 

Holdlederfunktion

ANSVAR

Holdlederen har ansvaret for træningen. Det forventes, at holdlederen overholder de i mappen beskrevne ting samt støtter op om klubbens løb og traditioner. 

 

Har du brug for hjælp til udarbejdelse af træningsprogrammer, kan du henvende dig til holdlederchefen. 

PLANLÆGNING

Holdlederen planlægger træningsmåder, ruter og længde. Det er vigtigt at holde sig indenfor hvert enkelt holds træningstempo og for 45-holdene også længde/tid.

 

Alle hold løber intervaltræning om torsdagen. Intervaltræningen virker som superkompensation, hvis man skal løbe konkurrence i weekenden.

 

Ved at alle hold løber intervaltræning samme dag, risikerer man ikke at få intervaltræning to gange på en uge, hvis der skiftes mellem holdene

GENERELT

Introducer turens længde inden I løber ud. Det giver mulighed for, at løberne på holdet kan aftale evt. at løbe fra, hvis der er nogen, der af forskellige årsager har brug for det.

Der er som hovedregel to holdledere pr. hold. Nogle hold kan være så store, at der er behov for flere holdledere.

Er du skadet eller af anden årsag ikke kommer regelmæssigt skal du orientere koordinatoren.

Går du med tanker om at stoppe som holdleder i årets løb, så del dem med koordinatoren.

MØDER

Der afholdes fællesmøder for alle løbeholdlederne. Hyppigheden varierer alt efter ønske fra holdlederne. Koordinatoren indkalder til møderne. 

 

Der bestræbes på at afholde et møde i august/september, som bl.a. handler om indslusning af begynderne

KURSUS

Der afholdes én gang årligt et kursus eller lign. for holdlederne. De sidste flere år har det været kurser arrangeret af DGI afholdt i klubbens eget regi.

Holdlederne har igennem disse kurser fået en rigtig god og brugbar viden, som har givet et kompetenceløft af den samlede holdledergruppe. 

At kurserne er afholdt i eget regi har tillige gjort, at man kunne inspirere hinanden og hurtigt implementere den nye viden på holdene. Det har ligeledes givet et godt socialt sammenhold, som især nye holdledere har nydt glæde af.

HVORDAN UDPEGES DE NYE HOLDLEDERE?

Når en holdleder stopper, vil det være rigtigt godt, hvis han/hun kan pege på en fra holdet, der kunne tænkes at tage over. Herefter vil koordinatoren henvende sig til vedkommende.

På hold med mere end to holdledere kontaktes koordinatoren, når en holdleder stopper, så vi sammen kan finde ud af om, der stadig er behov for flere holdledere.

REGLER

Når du er ude at løbe med dit hold er regel nr. 1 – efterlad aldrig en løber alene tilbage. Aftal med en fra holdet, der kan følges hjem med vedkommende. Det gælder både, når der løbes i skoven og på vejene.

 

Bed løberne på dit hold oplyse om, de har astma, allergi, diabetes eller lign. sygdomme. Skulle der ske noget på en løbetur er det rare informationer at have. Hvis du ikke selv har mobiltelefon med ud at løbe, så aftal med et par stykker fra holdet om, at de har en med.

 

Det kan være vanskeligt for nye løbere at finde de forskellige hold. Vælg derfor et fast sted på stadion, som dit holds startsted. Sørg for, at dit hold ikke stiller sig op lige udenfor indgangsdøren. Der er også andre brugere af stadion.

LØB PÅ MØRKE PÅ VEJE

Opfordrer holdet til at bruge reflekser. Har alle ikke reflekser på, så sørg for at første og sidste løber har reflekser på.

 

Løb 2 og 2 og hold til højre. Husk, at der også er andre, der benytter gaderne og vejene. Marker med hånd, når holdet drejer.

 

Marker med hånden, hvis der er ”fare” på færde. Løb på fortovet og ikke på vejen.

 

Overhold færdselsreglerne!

LØBEPROGRAMMER

Du kan altid få hjælp til at udarbejde et løbeprogam til dit hold, hvad enten det er hurtighedstræning på kort distancer eller langdistancetræning. Henvend dig til holdelederchefen.

 

At lave et løbeprogram kræver flere ting. Man skal præcist vide, til hvad og til hvem programmet skal bruges. 

 

Er det fx et marathonprogram, skal man sikre sig at løberne har løbet min. 3 år med en del distancetræning, så led, væv, knogler, muskler samt iltoptagelse er klar til den hårde træning. 

En holdleders 10 bud

 1. God planlægning er nøglen til succes! Forbered træningen og måden du vil kommunikere den på.
 2. Overhold det, der er lovet! Hold tiden, tempoet og længden, som det står på Holdets hjemmeside og som du evt. har oplyst løberne inden dagens træning.
 3. Kommuniker! Inden dagens træning starter, så fortæl løberne, hvad de har i vente. Har du meldinger til hele holdet, så giv dem, hvor der er ro og hvor I alligevel holder pause eller når I kommer tilbage til klubben. Kommunikere ved temposkift eller start på intervaller, fartlege eller lignende, og sikre at alle på holdet har hørt den.
 4.  Start roligt ud! De første par km, bør startes ud i et lavere tempo, end holdets ”march tempo”, så ingen løbere tabes pga. for højt udgangstempo.
 5. Sikkerhed på turen! Ansvaret er alles, men du har ”Rygmærket” på. Som holdlederen bør du foregå som det gode eksempel og være synlig i mørke, sikre at alle krydser veje på god og ordentlig vis samt sikre at der udøves førstehjælp ved behov.
 6. Vis hensyn til øvrige trafikanter (gående løbende, kørende, ridende etc.) i god tid! Gør hvad du kan for at alle på holdet trækker ind til siden og viser hensyn til.
 7. Udfordre løberne! Find nye ruter, hold ikke altid pause det samme sted, tag dem med på trailløb, pandelampeløb, bakketræning, banetræning, etc.
 8. Ros løberne for deres deltagelse? Når I kommer tilbage til stadion så sørg for at sige tak til løberne for deres deltagelse. Rund af med gode oplevelser og andre refleksioner fra turen.
 9. Hold øje med dine løbere! Gør dit bedste, for at holde øje med, hvem der kommer og hvem der ikke kommer. Har en løber været fraværende i lang tid, så tag kontakt og hør, hvad der er galt. Det kunne være en skade, manglende motivation eller noget helt tredje.
 10. Nyd turen! Du er en af dem, der tager et ansvar og gør klubben til det den er. Uden dig og de øvrige holdledere, ville klubben ikke være den fantastiske klub som den er.