Begivenheder

feb
21
tors
Generalforsamling Sidste frist for tilmelding 15/2
feb 21 kl. 19:30

Dagsorden er:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning om foreningens aktiviteter i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 4. Fremlæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år.
 5. Indkomne forslag.
 6. Valg af formand (i lige år)
 7. Valg af kasserer (i ulige år)
 8. Valg af 2-3 bestyrelsesmedlemmer (i lige år), valg af 1-2 bestyrelsesmedlemmer (i ulige år)
 9. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant
 11. Eventuelt

Medlemmer af klubben kan læse tidligere års generalforsamlingsreferater samt se regnskab og budget via klubmodul her

Meld dig her

Vores hold