Blovstrød Løverne

Årsberetning

2021

Indledning

Hvert år skal der i december udarbejdes en årsberetning. En hyggelig opgave, som giver mulighed for at tage et tilbageblik på året, der gik.

 

Årsberetningen giver samtidig mulighed for at lufte bestyrelsens visioner for det kommende år.

 

Endelig giver årsberetningen os alle en mulighed for at stoppe op – gjorde vi det godt nok? Er det tid til forandringer?

 

Læs både årsberetningen og udvalgenes beretninger, deltag i generalforsamlingen  og giv din mening til kende og kontakt os endelig, hvis du mener, at der er noget som vi skal ændre på eller der er noget, der mangler.

Den virtuelle verden

De første måneder i 2021 var Danmark fortsat lukket ned på grund af Corona, og løb og walk foregik i små veldefinerede grupper.

Sloganet ”Sammen hver for sig” herskede. Det slog dog ikke vores udvalgsmedlemmer ud, og flere virtuelle aktiviteter slog an:

Stævneudvalget arrangerede tre virtuelle løb/walk, som næsten 100 medlemmer deltog i, og der var præmier til mange af deltagerne. Der var konkurrence om at gå eller løbe flest skridt, der var fotokonkurrencer, og otte tirsdage i træk kunne vi sidde hjemme i sofaen og spise chips, alt imens der afholdtes sundhedsbio.

 

Trænerne holdt via Facebook og mails en god dialog med sine hold, som dermed fik fornemmelse af at tilhøre et hold, selv om der ikke var fysisk samling med mange ad gangen.

 

Tak til de mange trænere som opmuntrede til de små hold, deling af fotos, inspiration til træning, og i det hele taget skabte et virtuelt fællesskab.

Åbning af samfundet

Langsomt åbnede mulighederne for fællestræning igen op.

Holdene blev større og større, udendørs fitness (Outdoor Fitness) startede med Birthe Riis Olesen som styrmand, og endelig måtte vi anvende vores indendørs lokaler igen.

 

Generalforsamlingen var blevet udskudt og udskudt, men det lykkedes i maj at afholde en hyggelig og velbesøgt udendørs generalforsamling i strålende solskin.

 

En vedtægtsændring om mulighed for virtuel generalforsamling blev vedtaget, så vi fremover kan være sikre på at kunne afholde generalforsamling til tiden, blot virtuelt, hvis det viser sig at være den eneste mulighed.

GIV OS FEEDBACK

GØR KLUBBEN BEDRE

Begynder træning

Omkring 50 Løver havde ikke fået trænet vinteren over på grund af Coronaen.

 

De mødte glade op i marts til ”Kick-start”. En succes som som vi gentager i 2022.

 

Sædvanligvis starter den almindelige begyndertræning i april . Det lykkedes at starte træningen i maj .

 

Gruppen var mindre end tidligere, men en fantastisk trænerstab har formået at fastholde mange af begynderne.

 

En ny start i august for alle, der kunne løbe 15 minutter i træk, fik endnu flere løbere til.

 

Det er et både spændende og krævende arbejde at være begyndertræner. Der må ikke køres for hurtigt frem, og deltagerne skal motiveres til den fortsatte træning.

 

I oktober blev et succesfuldt løb udelukkende for begynderne afholdt. Det er godt at have noget at træne hen imod, og samtidig bidrager det til at fastholde begynderne.

 

 

Derudover er sådan et løb også med til at bibringe fællesskab og hygge.

Ungdommen

Det er ikke en nem opgave at stable en ungdomsbegyndertræning på benene.

Men det er lykkedes.


Fem engagerede trænere indledte i august træning for unge begyndere. Det har været en stor succes.

 

Gruppen vokser stille og roligt, og det er skønt at iagttage de unge løbere og se deres begejstring.


I samarbejde med DGI planlagde Ungdomsudvalget et nyt løb kaldet YoungStar Løbet. Løbet blev afholdt den 7. november, og der var mange flotte præmier.

 

Alle der deltog, var meget glade.

 

Der skal lyde en stor tak til alle de frivillige, der hjalp til. Løbet gentages i 2022 og 2023, og målet er 100 deltagere. Denne gang bliver det et forårsløb lørdag d. 21. maj 2022.


Mette Hoff har i flere år været formand for udvalget. Mette har besluttet at stoppe, og Elsa Hansen har heldigvis tilbudt at tage over.

 

Stor tak til Mette, som har gjort et enestående arbejde med at holde gruppen i gang, sørget for planlægning, tilmeldinger og koordinering og ikke mindst været primusmotor for vores flotte ungdomslokale.

Motions afdelingen

Vores motionsafdeling er stor og spænder bredt. Lige nu stiger antallet af walkere.

 

Så vores bredde er stor i klubben, og der er forskel på  behovene hos den ambitiøse løber på Hold 1 og 2 sammenlignet med deltagerne på en række andre hold, som gerne vil holde sig sunde, men hvor hastighed og resultater fylder mindre.

 

Sammenholdet på de enkelte hold er fast forankret, og der arrangeres masser af sociale aktiviteter.

 

Der arbejdes på mere samarbejde mellem holdene, og forsøget med fællestræning for Hold 4, 5 og 6 blev godt modtaget.

 

Ligeledes løber Hold 1 og 2 nu en gang imellem sammen med Eliten.

 

Lørdagen i efteråret, hvor holdene løber samme 5km rute er også fortsat en populær aktivitet, der giver mulighed for at prøve et hold, der løber i et andet tempo.

 

Belært af nedlukningen er forskellige hold begyndt at arrangere ture uden for vores kendte skove. Det har vist sig at være populært, og vi forsøger at koordinere ”ud af huset” turene med Cafelonen, så de primært ligger på dage, hvor Cafelonen holder lukket.

Master gruppen

Er man over 30 år, så tilhører man Mastergruppen, og er man konkurrencemenneske, så er det en rigtig god ide at stille op til de mesterskaber, der arrangeres for denne gruppe.

 

Man konkurrerer med løbere på samme alder som en selv, og alle er velkomne.


I august afholdtes der DM på banen i Ballerup, og hele 22 Blovstrød Løver kæmpede med og mod hinanden, og vi fik rigtig mange medaljer med hjem. Det var en hyggelig og sjov weekend.

Eliten

Blovstrød Løverne har altid udviklet talenter og bidraget til eliten i Danmark.

 

Sara Schou og Marcus Rønn blev eksempelvis udtaget til NM i cross, og senere blev Gustav Mørch og Anna Emilie Møller udtaget til EM i cross i Dublin. De kæmpede bravt.

 

Vores dygtige løbere er med til at profilere klubben udadtil og er gode ambassadører for klubben.

 

De sikrer, at Blovstrød Løverne er synlige på landkortet, og især de unge ser meget op til vores dygtige løbere. Det er vigtigt, at vores eliteløbere jævnligt bidrager med billeder eller videoer til vores sociale medier.

 

Vores IT-udvalg arbejder på en løsning, så det er så let som muligt for dem at håndtere en sådan opgave.

 

På trods af Corona har Eliten præsteret nogle flotte resultater, og det er vi rigtig stolte af.

Test-og baneløb

Årets Løve blev Christian Thodsen, og det var velfortjent. Christian arrangerer vores test- og baneløb, og gør en ihærdig indsats for at få så mange som muligt til at deltage. Løbene er for alle – husk det.


I et forsøg på at trække flere løbere og/eller tilskuere til, arrangerede vi den 19. august et arrangement med tilbud om ”stadionpølser”, og det blev en succes. Der blev spist 200 pølser den aften, alt imens der blev løbet baneløb.

Klubmestre

Til Løvefesten fejrede vi alle klubmestrene i alle klasser så stort tillykke til dem. Fortsæt endelig i 2022 med at deltage i klubmesterskabet.

Årstrøje

Løb er sjovt, og selv baneløb kan være sjovt.

 

Det er ikke alle, der er konkurrencemennesker og ønsker at præstere, men ligegyldigt om man løber hurtigt eller langsomt, så er det en tilfredsstillelse at have gennemført en bestemt distance og målt sig mod sig selv.

 

Derfor prøver vi noget nyt i år 2022: Vi har besluttet at indføre en årstrøje.

 

Årstrøjen er for medlemmer, der har gennemført mindst fire af klubbens egne løb på følgende distancer:

 

• 800 meter baneløb
• 1500 meter baneløb
• 3000 meter baneløb
• 5 km testløb eller baneløb
• 10.000 meter baneløb eller 10 km. på testruten.
• Nighttrail

 

Tiderne er underordnede.

 

Det gælder om at deltage og gennemføre distancerne.

 

Registreringsperioden for år 2022 er fra 1.april 2022 til 31. oktober 2022, og registreringen er uafhængig af klubmesterskabet, som registreres på anden vis.

 

Årstrøjen kan i slutningen af år 2022 købes for kr. 100. Klubben sponsorerer det resterende beløb.

 

Vi håber, at det bliver en succes, og at trænere og medlemmer bakker op om initiativet.

Vintersæson

Vintersæson betyder sædvanligvis indendørsgymnastik, Nighttrail, Løvefest, julebanko, handikapløb og juleløb.

 

Næsten alt blev til noget i 2021.

 

Thomas Mørch styrer nu onsdagsgymnastikken, og Thomas Christensen klarer circuit-træningen om fredagen. Træningen er et godt supplement til vores udendørstræning, og er med til at forebygge skader.

 

Igen blev Nighttrail en succes. Stævneudvalget formåede med Jette Schmidt og Henrik Saabye i spidsen at tilrettelægge et flot løb i det skønneste oktobervejr.

 

En totalt udsolgt Løvefest fandt sted 3. lørdag i november. Der blev uddelt klubmesterskabspræmier, afsløring af Årets Løve og festet, alt sammen styret af Christian Bang Søndergaard, som vi kender fra Lillerød Revyen.

 

Tæt mod jul lykkedes det i bedste Corona-venlige stil at afholde handikapløbet. Løbet blev afviklet i en ny udgave: Gæt distancen og løb, når du vil. Således klumpede ingen sammen, og deltagerne kunne efter løbet opleve et hav af lodtrækningspræmier.

 

To ting måtte dog aflyses: Den traditionelle julebanko og juleløbet. Der manglede frivillige til at gennemføre julebanko, og corona spændte ben for juleløbet.

Faldende medlemstal

Lige som rigtig mange andre klubber oplever vi desværre et faldende medlemstal.

 

De sidste par år har vi mistet op mod 200 medlemmer, og denne udvikling skal helst ikke fortsætte. Derfor har vi sagt ja tak til et tiltag fra DGI, som hedder Motivu.

 

Motivu er et digitalt værktøj til at skaffe nye medlemmer ved at annoncere med gratis prøvetræninger.

 

I skrivende stund har vi haft 48 tilmeldinger. Langt de fleste til walkergruppen og Hold 8. Vi fortsætter med initiativet i 2022 i håb om at få flere medlemmer.

Statistikken siger at 38 % af de tilmeldte via Motivu, melder sig ind i klubben.

Strategi workshop

I november måned afholdt bestyrelsen en strategiworkshop med henblik på en beslutning om indsatsområder i år 2022.


To hovedemner gik igen: Vi ønsker flere medlemmer, og vores trænere skal være kompetente og veluddannede.

Flere medlemmer

Hvis vi ønsker at få flere medlemmer, har vi en opgave i at udbrede kendskabet til vores klub og de værdier, vi står for, som er følgende:

 

• Seriøs træning
• Engagerede trænere
• Fine lokaliteter
• Socialt sammenhold
• En bedre helbred
• Bæredygtighed

 

Vi tror, at vi er kendte på landkortet, men er vi det?

Kender borgerne i Allerød kommune os, og er det nemt for en tilflytter at opdage os?

 

Det er et emne, som bestyrelsen vil prioritere at gøre noget ved. Faktisk er vi allerede gennem et høringssvar til Allerød Kommunes nye kultur og fritidspolitik gået i gang med opgaven.

 

Vi skal huske at bære klubtøj, når vi er til løb udenbys, og vi skal lave Facebook- og Instagramkampagner for at gøre klubben kendt.

 

Yderligeere vil vi i efteråret lave kampagner om Fartlek og 10-20-30, da specieltræning er et fokusområde for mange potentielle løbere.

Men vigtigst af alt er det at have tilfredse medlemmer – for det rygtes i omegnen.

Kompetente trænere

Vi har en fantastisk trænerstab, som gør et kæmpestort arbejde.

 

De arrangerer ture, planlægger sæsonen og er med til at opretholde et fantastisk socialt liv.

 

Men vi skal have træneruddannelsen i gang og lave aktiviteter, der målrettes trænerne, så vi er sikre på, at de er klædt på til opgaven og løbende opdateres med ny inspiration og viden.


Vi har en klub, der spænder bredt, og medlemmernes løbemæssige interesser er meget forskellige afhængige af, om man er eliteløber, supermotionist eller motionist.

 

Det betyder, at opgaven for den enkelte træner er meget forskellig, selv om fællesnævneren er løb/gang.


Vores elite har glæde af to yderst kompetente trænere, men vi har også brug for specialiseret træning til de af vores supermotionister, der stræber efter at blive bedre løbere.

 

Er man begynder eller deltager på eksempelvis Hold 7 eller 8, så er det måske evnen til at motivere, der står øverst på listen, hvis man skal være en kompetent træner.

2022

Corona gør fortsat, at det er usikkert, hvordan 2022 kommer til at se ud.

 

Ønsketænkning er flere medlemmer, at alle vores traditionelle aktiviteter finder sted, men at vi også fornyer os, at vi har tilfredse medlemmer, og at vores trænere bliver endnu bedre uddannede.

 

Vi har fortsat et ønske om en tilbygning og er i dialog med kommunen. Desværre er det lidt ”op ad bakke”, men vi giver ikke op.

 

Bestyrelsen vil gerne sige tak til

 

• Alle medlemmer, som bidrager til, at vi har en fantastisk klub
• Vores trænere, som er utrættelige
• Vores udvalgsmedlemmer, som alle arbejder frivilligt og ulønnede
• Vores sponsorer, som både bidrager med aktiviteter og økonomi
• Cafelonen med Lone i spidsen

 

Uden jeres indsats eksisterede Blovstrød Løverne ikke.