BLL loeb og staevner

Blovstrød Løverne præsenterer

.........

Løb og stævner

Løb og stævner som vi har mulighed for at melde os til

NY procedure for betaling af national fee ifm internationale mesterskaber
Master Komité har besluttet i samarbejde med DAFs administration, at fremover skal du indbetale national fee til DAF/Master Komité i stedet for at betale det sammen med tilmeldingen til arrangøren. Ændringen er rettet i DAFs regler og love, afsnit 19.3.3 og i afsnit 14.4.5.2, som du kan læse i en anden meddelelse her på siden.

Den nye procedure kan arrangørerne for EMACi i BRAGA IKKE nå at indføre, så her bliver du ud over startpengene, opkrævet 34 euro, som DAF efterfølgende får fra arrangøren.

For NMACS 2020 i juli i LOHJA har de finske arrangører fået besked om, at de ikke skal opkræve national fee for danskerne. Når du har tilmeldt dig til LOJHA, skal du indbetale kr. 150 til konto 2217-8128213350 (Nordea Bank) til DIF, Idrættens Hus med teksten: NMACS Lojha. Når indbetalingen er registreret, godkender DAF din deltagelse i arrangørens tilmeldingssystem. Du får en bekræftelse herpå fra arrangøren i den mail, du har opgivet ved tilmeldingen.

For WMACS2020 i TORONTO er alt bekræftet af arrangørerne. Når du har tilmeldt dig til Toronto, skal du indbetale kr. 150 til konto 2217-8128213350 (Nordea Bank) til DIF, Idrættens Hus med teksten: WMACS Toronto. Når indbetalingen er registreret, godkender DAF din deltagelse i WMACSs tilmeldingssystem. Du får en bekræftelse herpå fra arrangøren i den mail, du har opgivet ved tilmeldingen.
Vh Knud Høyer
Formand for Master Komité

MÅL:

At skabe bedre muligheder og større interesse for masters-atletikken gennem følgende slogan: “Det vigtigste er ikke at vinde, men at deltage.”

Specifikke mål:

 • at arbejde for at både aktive og idrætsledere på alle niveauer bliver bevidste om, at atletik for masters skal være en vigtig og naturlig del af DAFs strategiplan.
 • at masters-atletikkens psykiske og sociale betydning fremhæves.
 • at arbejde for øgede konkurrencemuligheder for masters i alle aldersgrupper.
 • at satse specielt på, at masters fra 30+ kommer med i konkurrencer.
 • at masters-øvelser indføres ved atletikstævner for seniorer.
 • at masters-mesterskaber afholdes både i vest og i øst.
 • at masters-repræsentanter er synlige i alle atletik- og løbeklubber.
 • at øge samarbejdet med andre DAF-komiteer og bestyrelsen.
 • at informationer om masters-forhold når ud til de aktive via sociale medier og mail.
 • at arbejde for, at trænerne bliver uddannet til og indbyder masters til aldersrelaterede træningssamlinger
 • at deltage aktivt i den internationale udvikling indenfor masters-atletikken.
 • at arbejde for øget dansk deltagelse i internationale masters mesterskaber, både indendørs og udendørs.
 • at arbejde for bedre pressedækning på DAFs nyheder ved nationale og internationale mesterskaber.