Blovstrød Løverne

Bestyrelsens årsberetning 2023

Indholdsfortegnelse (tryk på det ønskede afsnit)

Indledning

Hvert år skal der i december måned udarbejdes en årsberetning. En hyggelig opgave, som giver mulighed for at tage et tilbageblik på året, der gik.

Årsberetningen giver os alle en mulighed for at stoppe op – gjorde vi det godt nok? Er det tid til forandringer?

Læs både årsberetningen og udvalgenes beretninger, deltag i generalforsamlingen d. 29. februar 2024 og giv din mening til kende.

Beslutninger på generalforsamlingen i 2023

Flere medlemmer havde som noget nyt indsendt forslag til drøftelse på generalforsamlingen i februar måned.

De indsendte forslag blev grundigt drøftet, og resultatet blev, at bestyrelsesreferater nu foreligger på Blovstrød Løvernes hjemmeside under afsnittet ”om klubben”. https://blovstrod-loverne.dk/om-klubben/.

Regnskab offentliggøres senest tre uger inden generalforsamlingen og sidst, men ikke mindst, blev der afsat kr. 100.000 til træneruddannelsen.

Fondsansøgninger (DGI, Spar Nord Nordea)

På generalforsamlingen var vi vidende om, at bestyrelsen havde søgt DGI om et stort beløb, men at vi i marts måned modtog kr. 100.000, kom som en glædelig overraskelse. 50.000 kr. af beløbet er øremærket til træneruddannelsen, og herudover er der afsat penge til både ungdom- og masters gruppen.

Spar Nord fonden havde i sensommeren ansøgningsfrist til projekter, der omhandler rekruttering af inaktive borgere i alderen 60+. Vi ansøgte om støtte, og vi var så heldige at modtage kr. 15.000.

På samme tid var det muligt at søge Nordea fonden om tilskud til Nighttrail, og kort tid efter vores ansøgning var sendt af sted, modtog vi kr. 20.000.

Tak til både DGI, Spar Nord og Nordea – og ikke mindst Gert Poulsen, som har stået bag alle ansøgningerne.

Træneruddannelsen

Et budget på i alt kr. 150.000 indebærer, at vi kan få alle vores trænere og boblere igennem et kursusforløb i DGI.

Rigtig mange trænere er i gang med uddannelsen, og medio 2024 skal vi gerne kunne annoncere, at vores medlemmer kan være sikre på, at deres træner har gennemført en træneruddannelse.

Status

logo

Blovstrød Løvernes fundament består af frivilligt ulønnet arbejde. Vi gør tingene sammen og er afhængige af, at alle medlemmer en gang imellem tilbyder deres hjælp. Husk det.

Medlemsoversigt

Her står vors hold (1)

Motionsudvalget

 

Vores Motionsudvalg fik i februar ny formand, idet Paul-Erik Hansen efter mange år på posten, trak sig tilbage. Paul-Erik blev hyldet under vores årlige holdledermiddag og overlod stafetten til Lise Mølgaard.

Motionsudvalget har mange opgaver – måske for mange? Listen er lang: Der skal sparres med vores holdleder koordinatorer, træneruddannelsen skal styres, så alle vores trænere har gennemgået en uddannelse, der skal bestilles tøj til trænere, nye tiltag som løb med hund, træning på egnede tidspunkter for børnefamilier, nyt set-up til lørdagsopvarmning mm. skal gennemdrøftes.

Bestyrelsen ønsker naturligvis ikke at pålægge vores udvalg flere opgaver, end de magter, så formand og næstformand deltog i et møde med Motionsudvalget, hvor emnet kom op. Heldigvis har udvalget gå på mod og energi til at forsøge at løfte opgaverne.

b5

Begynderstart

 

Traditionen tro startede vi begyndertræning i begyndelsen af april måned. Ole Schjellerup bød de nye løbere velkommen, det samme gjorde Lise Mølgaard til walkergruppen.

Det er blevet utrolig populært at walke, og gruppen var denne gang næsten større end løbegruppen.

Mange har holdt ved, men begyndergruppen er mindre end tidligere, og der er behov for nytænkning. Begynderteamet prøver derfor noget nyt i 2024, nemlig at man kan melde sig til et forløb på 3 måneder for 250 kr. Målet kan være Royal Run, hvis der er ledige pladser – hvis man ikke er tilmeldt på forhånd

Anders_Poul

Tirsdagstræning

 

Masters udvalget lægger en enorm energi i arbejdet med at tilbyde træning til de løbere, der gerne vil konkurrere og opnå forbedring af deres resultater.

Vi er så heldige at have trail-og ultraløberen Anders Poul som medlem, og Anders står nu med stor succes for tirsdagstræningen, hvor både den hurtige ungdom, eliten og masters gruppen deltager.

Gruppen vokser og vokser, og entusiasmen for deltagelse i stævner, hvor Blovstrød Løverne er på landkortet, stiger også. Se bare billeder fra vinterens Craft Løbe Cup, hvor både unge og knap så unge deltager, medbringer vores flag og repræsenterer klubben på bedste vis.

 

Løbetosser

Eliten

 

Vores elitegruppe er ikke så stor i øjeblikket, men dem vi har, gør det rigtig godt.

Det er svært at fastholde de unge løbere i Allerød kommune. De flytter til København, og fortsætter ofte med at løbe her.

De vil dog altid kunne sige, at de er blevet udviklet til de løbere de er hos Blovstrød Løverne. Vi er en af landets største løbeklubber, og vi er med til at udvikle talenter.

test unge

Ungdomstræning

 

Denne gruppe er heller ikke så stor i øjeblikket, men Elsa Hansen og trænerstaben gør et stort arbejde for at fastholde de unge.

Vi vil rigtig gerne have en stor ungdomsafdeling – vi føler os faktisk forpligtiget til at bidrage til de unges sundhed, men spørgsmålet er, hvordan vi kan opnå at etablere en stor gruppe?

Walkerne

Walkergruppen

 

Denne gruppe vokser konstant, og vi er oppe på at have hele 10 walker trænere.

Mandag, torsdag og lørdag drager 4 hold af sted, og også onsdag kl. 10 er blevet rigtig populær.

Walk er langt mindre belastende end løb og en god måde at bevare form og udholdenhed, hvis man døjer med skavanker under løb. Så i stedet for at sidde hjemme og være ærgerlig over ikke at kunne træne, kan det varmt anbefales at støde til en af walkergrupperne.

dm kort trail

DM kort trail

 

15. april afholdte vi i samarbejde med Søllerød Orienteringsklub DM i trail.

Philip Mørch lagde et stort arbejde i løbet, som blev en fantastisk succes, både for de løbere der deltog i DM, men også for flere af vores egne medlemmer, som kæmpede sig igennem en ”rigtig” trailrute med mudder, kløfter og masser af bakker.

Blovstrød Løverne blev sat på landkortet. I 2024 er vi så heldige at have fået tildelt DM 10.000 meter på bane. Det bliver spændende at se hele Danmarks elite, og det er sådan noget, der er med til at promovere vores klub.

Lone-Bossen-ocoodgij4z1uenrerfe3ptgnhz1h1jvxrpykbzjw80

Afsked med Lone Bossen, ny forpagter

 

I august måned måtte vi desværre tage afsked med Lone Bossen, som har været forpagter af Cafelonen i mange år.

Det har trukket ud med at få en kontrakt underskrevet med den nye forpagter, men fra 1. december er der lavet en prøveordning med George Barno, som også er forpagter af Lillerød Hallerne.

Aftalen minder meget om den, der var udarbejdet med Lone Bossen. Vores lørdags brunch prioriteres højt, og vi kan bestille mad og booke lokalet via mail til George.

Aftalen indebærer også, ligesom den gjorde, da Lone var forpagter, at vi ikke selv må medbringe mad, medmindre vi har en aftale med George. Onsdagsholdet er undtaget. Her er der lavet en aftale om at holdet selv medbringer kaffe mm.

George er meget interesseret i at opfylde vores ønsker. I december måned har han leveret mad til 3-4 møder, stået for lørdagsbrunch, leveret gløgg og æbleskiver samt suppe til Juleløbet. Alt sammen helt nye aktiviteter for George, som naturligvis skal lære os at kende. Især vores lørdagsbrunch kan være udfordrende, da man aldrig ved, hvor mange der dukker op. 

aktivi

Aktiv Fritid

 

Aktiv Fritid afholdes i august måned, og Arrangementsudvalget stod for en rigtig flot stand. Det er et godt sted at hverve nye medlemmer, og ihærdige Løver stoppede alt og alle for at få en snak med dem.

Det er svært at sige, hvor mange nye medlemmer vi hvervede, men stakken af postkort med omtale af vores klub var tom, da Arrangementsudvalget lukkede ned ved 2-tiden for efterfølgende at støde til O-løbets spisende deltagere på Skovvang stadion. 

Sponsorer

 

Vores sponsorudvalg har arbejdet hårdt på nye aftaler, og det er lykkedes at få Jyske Bank som ny hovedsponsor.

Kort tid efter underskriften med Jyske Bank var i hus, afholdt vi en foredragsaften med ultraløberen Kristina Schou, hvor ikke-medlemmer også kunne tilmelde sig. Der var fuldt hus, og Jyske Bank troppede op med kaffe og goodie boxe.

Vores kontrakt med Løberen skulle også fornyes i 2023. Et møde beviste, at både vi og Løberen er glade for aftalen, så en ny 4-årig aftale er underskrevet. 

nighttail

Nighttrail

 

Jette Schmidt har, alle de år Nighttrail har været afholdt, stået for arrangementet. Selv om Jette er flyttet til Grønland holdt hun fast i at arrangere løbet i 2023. Alt forløb fint og deltagerne var imponerede og glade. Som noget nyt var der arrangeret Canicross, som er løb med hunde.

Jette Schmidt har dog måttet erkende, at det er vanskeligt at fjernstyre de store arrangementer, og har meddelt, at hun stopper i Stævneudvalget. Der skal lyde en stor tak til Jette for mange års frivilligt arbejde med både Nighttrail og handikapløb.

Vi håber naturligvis, at arrangementet kan fortsætte. Jens Arne Christiansen og hold 3 har tilbudt at være primus motor, men det kræver, at vi alle føler ansvar for arrangementet. Både med hensyn til deltagelse, hjælp under løbet og promovering, så der kommer tilstrækkeligt med deltagere. Det nye hold vil ganske enkelt kun arrangere løbet, hvis der er tilmeldinger nok. Det kræver, at alle trænere bakker op og opfordrer deres holddeltagere til at tilmelde sig.  

G Y M N A S T I K (1)

Kampagne for forebyggelse af skader

 

Der er ikke noget, der er så ærgerligt som at være skadet, så man ikke kan deltage i træningen.

Vores mål om, at alle trænere skal have gennemgået et kursusforløb vil forhåbentlig være med til at mindske omfanget af løbere, der bliver skadede. Uddannelsen indeholder nemlig flere temaer, som omhandler dette emne.

Forebyggelse af skader kræver også, at vores krop er stærk nok til at modstå de stød, som løb indebærer.  Sener og muskler skal være stærke og i harmoni.

Derfor har vi hen over efteråret sat gang i en kampagne. Vi har reklameret for onsdagsgymnastik, outdoor fitness og fredags cirkle træning. Herudover har vi fået lov til at lægge nogle små lærerige videoer på vores hjemmeside. https://blovstrod-loverne.dk/loebeskader/

Vi håber, det hele bidrager til, at vores medlemmer holder sig skadefri.

Møde

Tværudvalgsmøder

 

To gange om året mødes udvalg og bestyrelse for at drøfte relevante emner.

Forårets hovedtema var: ”Det sociale fundament”. Hvordan formår vi bedst at holde sammen og gøre tingene sammen?

Mødets drøftelser resulterede i, at Motionsudvalget blev bedt om at:

 • se på lørdagsopvarmningen og komme med forslag til, hvordan den kan være med til at samle klubben
 • drøfte antal ”Ud af huset” ture
 • holdenes tempo
 • og endelig var der en opfordring til, at der ikke arrangeres alternativ træning, når der afholdes klubmesterskab i cross, O-løb, træning på Eremitagesletten og Nighttrail.

På efterårsmødet havde alle udvalg budt ind med emner til dagsordenen. Listen var lang, og vi nåede at drøfte:

 • hvordan ungdomstræning kan finde sted til de hurtige unge
 • fremtidig afholdelse af Nighttrail
 • forslag til fælles for træning op til de store løb
 • medlemmernes engagement i klubbens aktiviteter
 • Løvefesten, som i 2023 havde færre deltagere end tidligere år.

IT-udvalget

 

Vores IT-udvalg laver et gigantisk arbejde. Se udvalgets oversigt – man bliver blæst helt bagover.

Udvalget bidrager til, at vores medlemmer er velinformerede og at klubben markedsføres overfor omverdenen.

Værktøjerne er mails, Facebook, hjemmesiden og Instagram. Udvalget laver kampagner, hjælper med fondsansøgninger og tryksager. I klubhuset er der infoskærme og virker vores projekter, lydanlæg eller andet ikke – så går vi til Gert Poulsen og co. som straks fixer det. 

Generalforsamling (5)

Årskalender

 

Det kan være rart for os alle at vide, hvornår klubbens forskellige aktiviteter afholdes. Det være sig udvalgsmøder, bestyrelsesmøder, arrangementer og events.

Der skal derfor lyde en opfordring til at sende en mail til Gert Poulsen hver gang der planlægges en aktivitet.  gertpoulsen@blovstrod-loverne.dk

På denne måde vil kalenderen være opdateret: https://blovstrod-loverne.dk/kalender/

2024

Vi har de seneste par år oplevet en lille medlemsnedgang, men der er også mange ”om buddet”. Nye løbefællesskaber er dukket op, og man skal kunne tilbyde noget særligt for at overleve. Det kan vi, og vi er fortsat en af landets største klubber.

Vores IT-udvalg gør et stort arbejde for at hverve nye medlemmer. Der er ikke kun en enkelt måde at gøre dette på. Det kræver opslag på Facebook og Instagram, visitkort og postkort til omdeling. Den allerbedste måde er nok mund til mund-metoden, så en opfordring til, at alle medlemmer bidrager med dette. 

2024 bliver et spændende år med et hav af aktiviteter. Forårssæsonen byder på klubmesterskab i cross, ny begyndertræning og som noget nyt har vi fået tildelt DM i 10.000 meter baneløb d. 1. juni, hvor vi får mulighed for at se hele Danmarks elite. Efteråret indeholder O-løb og forhåbentlig også Nighttrail. Herudover arrangeres der test-og baneløb, flere events og Løvefest.

På den organisatoriske side skal der på generalforsamlingen d. 29. februar 2024 vælges en ny bestyrelse og en ny formand, der skal drive klubben videre. Herudover er der ledige pladser i flere udvalg. Har du overvejet, om det kunne være noget for dig?

Blovstrød Løvernes fundament består af frivilligt ulønnet arbejde. Vi gør tingene sammen og er afhængige af, at alle medlemmer en gang imellem tilbyder deres hjælp. Husk det.

Vores klub favner bredt – en ungdom (det er der ikke mange klubber, der har), begyndertræning, mere end 15 motionshold, et tilbud om trail, en eliteafdeling, tirsdagstræning for de hurtige, walkertræning, styrke- og smidighedstræning og et hav af sociale arrangementer. Det er faktisk kun om søndagen, at vi ikke har et tilbud til vores medlemmer. Vi skal være stolte af vores klub.

Tak

Bestyrelsen vil gerne sige tak til

 • Vores medlemmer, som bidrager til, at vi har en fantastisk klub
 • Vores trænere, som er utrættelige, både hvad angår walk, løb og supplerende træning
 • Vores udvalgsmedlemmer, som alle arbejder frivilligt og ulønnede
 • Vores sponsorer, som både bidrager med aktiviteter og økonomi
 • Cafelonen med Lone i spidsen indtil august måned og herefter George Barno

 

Uden jeres indsats eksisterede Blovstrød Løverne ikke.

Generalforsamling (6)

Har du spørgsmål så se nederst, hvor du har mulighed for at spørge formanden om beretningen.

Har du spørgsmål til formanden om beretningen?