Udvalg

Klubben har følgende udvalg: 

Motionsudvalg​, Talent- og Eliteudvalg, Stadionudvalg,  Ungdomsudvalg, Stævneudvalg, Arrangementsudvalg og​ IT-udvalg 💡 .

Motionsudvalg

Udvalget består af Ole Schjellerup, Ole Harbæk , Charlotte Damm Mørch, Paul-Erik Hansen(formand), Margit Lysgaard, Lis Møller, Hanne Nielsen og Michael Olesen.

Vi modtager gerne idéer og forslag fra medlemmerne. Send dit forslag til os og vi tager det med på et af vores møder. Du kan skrive til os på mail peh@run.dk (Formandens mail: Paul-Erik)

Talent- og Eliteudvalg

Udvalget arbejder med at skabe rammerne for træning og konkurrencer, som kan udvikle løberne. 

Udvalget består af: Per le Fevre Hansen (formand)
Kristian Krog (bestyrelses kontakt), Kersti Jakobsen, Henrik Lundgren, Tomas Laursen, Philip Mørch,  Michael Hjortemark Olsen (kontakt til ungdoms motionisterne)

Vi modtager gerne idéer og forslag fra medlemmerne. Send dit forslag til os og vi tager det med på et af vores møder. Du kan skrive til os på mail plf@newmail.dk (Formandens mail)

Ungdomsudvalg

Udvalget består af Torben Damm Mørch, Jimmy Jensen, Emily Lexner, Peter Bak og Johanthan Sydenham.

Vi modtager gerne idéer og forslag fra medlemmerne. Send dit forslag til os og vi tager det med på et af vores møder. 

Stævneudvalg

Udvalget består af Jan Hjort, Lotte Heintzelmann, Maria Douglas Stilling og Jette Schmidt.

Vi modtager gerne idéer og forslag fra medlemmerne. Send dit forslag til os og vi tager det med på et af vores møder. Vi hører også gerne fra dig, hvis du har lyst til at være med. Vi kan sagtens bruge flere medlemmer i udvalget. 

 

 

Arrangementsudvalg
Vi er dem, der sørger for, at klubbens medlemmer får tilbud om foredrag, events og den årlige Løvefest.
 
 
(På billedet ses: Anne Hjort Bentsen, Jeannette Møller, Jan Lykke Carlsen, Lars Præstholm og Niels Villumsen)
 
Vi modtager gerne idéer og forslag fra medlemmerne til nye fælles arrangementer. Send dit forslag til os og vi tager det med på et af vores møder. Vi hører også gerne fra dig, hvis du har lyst til at være med. Vi kan sagtens bruge flere medlemmer i udvalget. Du kan skrive til os på mail niels.v@kabelmail.dk (Formandens mail)
 
 
Stadionudvalg

Udvalget består af Johnny Lehmann.

Jeg modtager gerne idéer og forslag fra medlemmerne. Send dit forslag til mig. Jeg hører også gerne fra dig, hvis du har lyst til at være med. Jeg kan sagtens bruge flere medlemmer i udvalget. Du kan skrive til mig på mail johnnylehmann@mail.dk.

 

 

 

IT udvalg

Formålet med IT udvalget er at vedligeholde klubbens hjemmeside samt klubbens officielle facebook side.

Udvalget består af Susanne Willerup og Gert Poulsen.

Vi modtager gerne idéer og forslag fra medlemmerne. Send dit forslag til os og vi tager det med på et af vores møder. Du kan skrive til Susanne Willerup, e-mail: susanne.willerup@gmail.com (udvalgsformandens mail).